Terug naar Actueel

Deel deze pagina:

#Mijn Pf - het nieuwe portaal vanaf 1 augustus

Artikel

Op 1 augustus 2022 is het nieuwe Reglement Pf ingegaan en daarbij hoort ook een nieuw portaal: Mijn Pf. Daarin staan de uitkeringen die ontstaan bij een laatste contactdag op of na 1-8-2022. Ook de premienota's Pf en de nota's voor werkloosheidskosten die u van lopende uitkeringen moet betalen staan voortaan in Mijn Pf. Sinds 1 augustus is Mijn Pf beschikbaar. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. U kunt zien hoe Mijn Pf werkt via de demoversie die we u gemaakt hebben.

Man achter scherm met Mijn Pf logo

#Hoe ziet het nieuwe Mijn Pf eruit?

In deze animatie laten we in vogelvlucht zien hoe het nieuwe Mijn Pf werkt.

#Klik zelf door Mijn Pf!

Mijn Pf is sinds 1 augustus 2022 beschikbaar via mijnpf.vfpf.nl.

In deze demoversie kunt u een kijkje nemen in het nieuwe portaal en zien hoe het werkt.

#Inloggen met eHerkenning

Net als bij Mijn Vf heeft u eHerkenning op niveau 3 (EH3) nodig om in te kunnen loggen op Mijn Pf. Het inlogaccount dat u heeft voor het huidige Werkgeversportaal Pf werkt niet bij Mijn Pf.

Een eHerkenningaccount regelt u zelf. Zorg er op tijd voor dat iedereen die binnen uw organisatie toegang tot Mijn Pf moet hebben, een eHerkenning account heeft. Degene die eHerkenning voor uw organisatie beheert, moet vervolgens de juiste 'Dienst' van Vervangingsfonds/Participatiefonds koppelen aan het account.

Dienst Mijn Pf Totaal: Alle gegevens van uitkeringen en nota's zijn zichtbaar. De medewerker kan met deze dienst ook verlagingsverzoeken indienen.

Dienst Mijn Pf Financieel: Alleen de premienota's en de eigen bijdrage nota's zijn beschikbaar. Deze dienst is bedoeld voor medewerkers die geen persoonlijke gegevens over uitkeringen in mogen zien (AVG!). 

Meer informatie vindt u op eHerkenning.nl.

Let op: een ketenmachtiging geeft geen toegang tot Mijn Pf! Een administratiekantoor dat namens een of meer BG's in Mijn Pf werkt, moet met de eigen eHerkenning inloggen. Mijn Pf herkent het administratiekantoor en toont de BG's waarvoor het kantoor werkt in het portaal.

Lijst met diensten van VfPf binnen eHerkenning

#Registreer vanaf 1 augustus uw e-mailadres in Mijn Pf

Alle berichtgeving over uitkeringen en nota's in Mijn Pf gaat digitaal. We versturen dus geen brieven meer, maar notificaties via e-mail. 

Standaard sturen wij de notificaties over berichten die klaar staan in Mijn Pf naar het algemene e-mailadres van het schoolbestuur. Dat is het adres dat in de BRIN-registratie van DUO geregistreerd staat.

U kunt de e-mailnotificaties ook naar uw eigen werk e-mailadres laten versturen. Log daarvoor in bij Mijn Pf en registreer uw naam en e-mailadres.

#Werkgeversportaal Pf en Mijn Pf - wanneer gebruikt u welk portaal?

Naast het nieuwe Mijn Pf blijft het huidige Werkgeversportaal Pf ook nog een tijd in gebruik. Daarin handelt u de vergoedingsverzoeken af voor uitkeringen die vallen onder het 'oude' reglement.

Laatste contractdag vóór 1 augustus 2022: Werkgeverportaal Pf volgens Reglement Pf 2021-2022

Laatste contractdag óp of ná 1 augustus 2022: Mijn Pf volgens Reglement Pf vanaf 1-8-2022

De reglementen sluiten dus naadloos op elkaar aan.

De informatie over de lopende uitkeringen (die vallen onder Regelment Pf 2021-2022 en eerdere) blijft in het Werkgeversportaal Pf staan.

U heeft tot en met 31 januari 2023 de tijd om vergoedingsverzoeken in te dienen voor uitkeringen die vallen onder het 'oude' reglement via Werkgeversportaal Pf.  

Anders dan in het huidige Werkgeversportaal Pf moet u in Mijn Pf wachten tot een melding van een ontstane uitkering krijgt. U kunt niet vooraf al een verzoek indienen. De melding versturen wij zodra wij de informatie over een uitkering van UWV/WWplus hebben ontvangen.  

De eerste uitkeringen die ontstaan op basis van het nieuwe reglement, komen dus waarschijnlijk pas in oktober in het nieuwe Mijn Pf te staan, vanwege de doorlooptijd bij UWV/WWplus.  

Kalenders met overgangsdatum van gebruik Mijn Pf

#Nota's met eigen bijdrage aan uitkeringskosten voortaan in Mijn Pf

Zodra uw eigen bijdrage voor een uitkering is vastgesteld krijgt u maandelijks een nota van ons via Mijn Pf.

Ook de nota's voor kosten die u moet betalen voor werkloosheidsuitkeringen die onder het oude reglement vallen, staan voortaan in Mijn Pf. Deze worden dus niet meer automatisch door DUO verrekend.

U krijgt daarvoor maandelijks een nota van Pf die u in Mijn Pf kunt downloaden. Zodra er een nota klaar staat, krijg u daarvan een e-mailnotificatie.

Advies: zorg voor automatische incasso! Dan kan er niets misgaan met de betaling.

#Premienota's Participatiefonds voortaan in Mijn Pf

Vanaf 1 augustus 2022 staan de premienota's Pf niet alleen in het portaal Mijn Vf maar ook in Mijn Pf. U kunt ze daar downloaden.

Het premiepercentage van het Participatiefonds is voor augustus t/m december 2022 0%. De premienota's van deze maanden kunnen dus 0 euro bedragen.